Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Gói bảo dưỡng định kỳ trọn gói toàn quốc SSP

Gói Bảo Dưỡng Định Kỳ Trọn Gói Toàn Quốc SSP ( Sự lựa chọn đúng đắn của bạn ).

1. Thanh toán tất cả các hạng mục bảo dưỡng.

2. Tiết kiệm đến 15% so với bảo dưỡng thông thường.

3. Không tăng giá, lạm phát trong tương lai.

4. Sử dụng tại tất cả các đại lý ủy quyền của Ford.