Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Chính sách bảo hiểm

1. Các đối tác bảo hiểm hợp tác với Ford Miền Bắc:

  • Bảo hiểm Bảo Việt Hà Nội.
  • Bảo hiểm Dầu Khí Đông Đô.
  • Bảo hiểm Bưu Điện.
  • Bảo hiểm Bảo Minh Thăng Long.
  • Bảo hiểm Psico Thăng Long.
  • Bảo hiểm Liberty.

2. Khách hàng tham gia các hãng Bảo hiểm trên khi sửa chữa tại Ford Miền Bắc được bảo lãnh thanh toán và hỗ trợ giám định xe tổn thất tại Ford Miền Bắc.