Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Khoá và mở khoá

KHÓA VÀ MỞ KHOÁ

Ghi Chú: Kiểm tra xem xe đã được khóa chưa trước khi rời đi.
Ghi Chú: Không để chìa khóa trên xe khi ra khỏi xe.
Ghi Chú: Tất cả các cửa sẽ tự động khoá khi xe chuyển động hoặc tốc độ lớn hơn 7 Km/giờ. Chức năng này có thể được bật hoặc tắt.
Ghi Chú: Nếu chức năng khóa trung tâm bị lỗi, các cửa có thể được khóa riêng rẽ bằng chìa khóa ở vị trí như hình minh họa.
A. Khóa
B. Mở khóa

Tất cả các cửa vẫn có thể mở được bằng tay từ bên trong ngay cả khi xe bị khóa, đây là một tính năng an toàn cho phép hành khách trong xe mở cửa trong tình huống khẩn cấp.

Ghi Chú: Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng về việc khóa và mở khóa.