Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Chiếu sáng

NHƯNG CÂU HỎI THƯƠNG GẶP

Tại sao đèn pha thỉnh thoảng lại bị hấp hơi nước?

Sự tạo thành hơi nước là điều bình thường và không thể tránh khỏi. Điều này xuất hiện khi có sự chênh lệch về nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài đèn pha.

Hơi nước trong đèn có ảnh hưởng đến độ sáng của đèn không?

Không, độ sáng của đèn sẽ không bị ảnh hưởng. Các cuộc thử nghiệm cho thấy lớp mạ trên gương phản chiếu không bị bong hoặc vỡ ra, điều này giúp đảm bảo cho chất lượng chiếu sáng được tốt.

Tại sao đèn trên nhiều mẫu xe mới nhất có xu hướng dễ bị hấp hơi nước?

Tất cả các đèn sẽ bị hấp hơi, nhưng hơi nước trong các đèn pha có các mẫu hoa văn thì sẽ khó nhìn hơn. Để cải thiện bề ngoài, các loại xe mới nhất không có các mẫu hoa văn này, do đó có thể nhìn rõ hơi nước hơn.

Hơi nước sẽ biến mất chứ?

Khi đèn tắt, nhiệt độ bên trong đèn sẽ giảm xuống, nước dư thừa sẽ thoát ra ngoài qua ống thông hơi và hơi nước sẽ biến mất.