Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Khởi động và tắt động cơ

THÔNG TIN CHUNG

Ghi Chú: Việc quạt làm mát vẫn hoạt động sau khi động cơ tắt là bình thường. Điều này làm giảm nhiệt độ nước làm mát động cơ.

Nếu nhiệt độ nước làm mát động cơ cao hơn nhiệt độ tối ưu sau khi dừng động cơ, việc để quạt làm mát tiếp tục hoạt động sẽ tránh làm động cơ bị hư hại do nguyên nhân quá nhiệt và tăng tuổi thọ động cơ.

Ghi Chú: Khi vận hành, động cơ xăng nổ nhỏ hơn động cơ đi-ê-zen.
Ghi Chú: Hiện tượng tốc độ không tải tăng là bình thường với các động cơ đang nguội.

Tốc độ không tải tự động tăng khi động cơ đang nguội sẽ giúp làm nóng bầu trung hòa khí thải và giữ khí thải của xe ở mức thấp nhất.
Tốc độ không tải sẽ giảm dần về bình thường khi bầu trung hòa khí thải được làm nóng và nhiệt độ động cơ ở mức tối ưu.