Quảng cáo trái
Quảng cáo phải
Ford Miền Bắc | Đại Lý Ford chính hãng Việt Nam | Mỹ Đình Ford. Hotline: 0968.526.228

Trung tâm quan hệ khách hàng

Trung Tâm Quan Hệ Khách hàng tại đại lý có trách nhiệm:

  • Duy trì mối quan hệ với các khách hàng hiện tại của đại lý
  • Liên lạc khách hàng sau khi họ tới đại lý mua xe hay làm dịch vụ
  • Giải quyết các yêu cầu và sự cố khách hàng
  • Xúc tiến đẩy mạnh các hoạt động bán hàng, dịch vụ