Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Cảm biến gạt mưa tự động

Cảm biến gạt mưa tự động

Chúng tôi muốn bạn tập trung trên đường đi của mình. Nhất là khi thời tiết trở nên

tồi tệ hơn. Vì vậy chúng tôi thiết kế cần gạt nước mưa làm nhiệm vụ đó thay bạn.

Khi trời mưa, hoặc khi có xe làm bắn nước lên kính chắn gió .của bạn, cần gạt cảm

biến nước mưa sẽ tự động kích hoạt.

Tìm hiểu thêm

  • Cảm biến đằng sau gương chiếu hậu bên trong xe có thể phát hiện nước trên kính chắn gió.
  • Các cần gạt nước tự động chạy và điều chỉnh tốc độ để đảm bảo độ sạch của kính chắn gió sau khi phát hiện ra nước. Mưa to, cần gạt chạy càng nhanh. Mưa nhỏ, cần gạt hoạt động nhát ngừng.
  • Bộ điều khiển cần gạt nước có chế độ điều chỉnh độ nhạy. Bạn có thể điều chỉnh độ nhạy của cần gạt từ cao đến thấp. Độ nhạy càng cao, gạt nước hoạt động càng nhanh và nhiều.
  • Bạn có thể tự kiểm soát và điều chỉnh cần gạt nước bằng cách sử dụng nó như hệ thống gạt nước bình thường.