Quảng cáo trái
Quảng cáo phải
 • Chính sách bảo hiểm

  Chính sách bảo hiểm

  Khách hàng tham gia các hãng Bảo hiểm trên khi sửa chữa tại Ford Miền Bắc được bảo lãnh thanh toán và hỗ trợ giám định xe tổn thất tại Ford Miền Bắc.

 • Gói bảo dưỡng định kỳ trọn gói toàn quốc SSP

  Gói bảo dưỡng định kỳ trọn gói toàn quốc SSP

  Với dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế, Ford luôn là người bạn đường tin cậy của bạn.

 • Lịch bảo dưỡng xe Ford Transit

  Lịch bảo dưỡng xe Ford Transit

  Với dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế, Ford luôn là người bạn đường tin cậy của bạn.

 • Lịch bảo dưỡng xe Ford Ranger

  Lịch bảo dưỡng xe Ford Ranger

  Với dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế, Ford luôn là người bạn đường tin cậy của bạn.

 • Lịch bảo dưỡng xe Ford Everst

  Lịch bảo dưỡng xe Ford Everst

  Với dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế, Ford luôn là người bạn đường tin cậy của bạn.

 • Lịch bảo dưỡng xe Ford Fiesta

  Lịch bảo dưỡng xe Ford Fiesta

  Với dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế, Ford luôn là người bạn đường tin cậy của bạn.

 • Lịch bảo dưỡng xe Ford Focus

  Lịch bảo dưỡng xe Ford Focus

  Với dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế, Ford luôn là người bạn đường tin cậy của bạn.

 • Chính sách bảo hành

  Chính sách bảo hành

  Ando Ford có trách nhiệm về mặt pháp lý cung cấp bảo hành cho tất cả các sản phẩm của mình. Bảo hành của Ford Ando được công bố thành văn bản về trách nhiệm của công ty đối với việc sửa chữa và thay thế những phụ tùng có khuyết tật.

 • Phụ tùng chính hãng

  Phụ tùng chính hãng

  Ando ford cam kết cung cấp phụ tùng chính hãng và đảm bảo chính sách bảo hành đối với tất cả khách hàng thay thế phụ tùng tại Ando Ford.

 • Quy Trình Dịch Vụ

  Quy Trình Dịch Vụ

  Giới thiệu Khách hàng xe mới với bộ phận dịch vụ : Trưởng Phòng Dịch Vụ, Cố Vấn Dịch Vụ, Nhân viên quan hệ khách hàng của Đại lý (DCRC)